21 มิ.ย. 2554

โปรแกรม CSPro

CSPro (ปัจจุบันเวอร์ชั่น 4.0.004) เป็นซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลโครงการสำรวจแบบครบวงจร โดยผนวกเอาคุณลักษณะของ ซอฟท์แวร์ IMPS (Integrated Microcomputer Processing System) และ ISSA (Integrated System for Survey Analysis) เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการทำงานเป็นระบบวินโดวส์เบส เพื่อให้การใช้งานสะดวกและง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีพื้นความรู้การใช้คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐาน สามารถนำไปใช้งานได้และ ผู้ที่เคยประมวลผลข้อมูลด้วยซอฟท์แวร์ IMPSหรือ ISSA สามารถ Convert แฟ้มพจนานุกรมข้อมูลและแฟ้มข้อมูลมาประมวลผลด้วยซอฟท์แวร์ CSPro ได้สะดวก

CSPro เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง U.S Census Bureau, Macro Internationalและ Serpro, SA รับทุนสนับสนุนหลัก จาก U.S Agency for International Development เพื่อสร้างเป็น Public domain เผยแพร่ให้หน่วยสถิติหรือบุคคลทั่วไปสามารถ download โปรแกรมไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

โปรแกรม CSPro มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
  • ระบบบันทึกข้อมูล(Data Entry) สามารถเพิ่ม แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลขณะบันทึก
  •  ระบบตรวจสอบข้อมูลทางแบช (Batch Editing)สามารถเขียนคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกจากแบบได้ทุกขั้นตอน เช่น Structure Check , Consistency Check, Range Check
  • ระบบประมวลผลตารางแจกแจงความถี่แบบหลายทาง(Cross-tabulation) สามารถ Cross ได้ 4 ค่าตัวแปร ตารางที่ได้สามารถเชื่อมโยงกับตำแหน่งบนแผนที่ในระดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล
  • ระบบสร้างแฟ้มพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionay) สามารถสร้างแฟ้มพจนานุกรมข้อมูลที่มีรูปแบบง่ายๆ ไปจนถึง รูปแบบที่ซับซ้อน
  • ระบบจัดทำแบบฟอร์มเพื่อการบันทึกข้อมูลทางจอภาพ(Forms Design)สามารถสร้างและออกแบบฟอร์มตามความต้องการของผู้ใช้หรือให้โปรแกรมสร้างให้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบส่งออกข้อมูล( Export Data)เป็นการส่งข้อมูลที่บันทึกด้วยโปรแกรม CSpro ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS , SAS
  • ระบบนำเสนอข้อมูลในรูปแผนที่(Map Viewer)เป็นการเชื่อมโยงแผนที่ในระดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล กับข้อมูลจากตารางสถิติ (Cross-tabulation)
สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจแบบฟรี CSPro ถือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถครบถ้วนไม่น้อยกว่าโปรแกรมลิขสิทธิ์อย่าง SAS, Mintab หรือ SPSS

ดาวน์โหลด CSPro ได้ที่นี่

MANOON SAWISIT Author: MANOON SAWISIT

Hello, I am Author, decode to know more: In commodo magna nisl, ac porta turpis blandit quis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In commodo magna nisl, ac porta turpis blandit quis. Lorem ipsum dolor sit amet.

Previous
Next Post »

© 2014 MzA Blog. WP themonic converted by Bloggertheme9. Powered by Blogger.